a
Wonen en werken in het Stadsdeel Centrum

Wonen en werken in het Stadsdeel Centrum

Ervaren is begrijpen

Wonen en werken in het Enschedese Stadsdeel Centrum

Ervaren is begrijpen

Op woensdag 5 juni heeft burgemeester Roelof Bleker van Enschede een werkbezoek gebracht aan Liberein en Manna. De aanleiding voor dit bezoek was de interesse vanuit de gemeente in het wonen en werken in het Stadsdeel Centrum; een gebied waar veel ouderen wonen. De komende jaren zal de vergrijzing in Nederland sterk toenemen, terwijl het aantal zorgmedewerkers verder zal dalen. Een belangrijk thema binnen de ouderenzorg, maar ook een belangrijk breed maatschappelijk thema.

Tijdens een informele lunch heeft Marie-José de Dreu – clustermanager Facilitair, Vastgoed & Huisvesting bij Liberein – een korte presentatie gegeven over de toekomst van de ouderenzorg in relatie tot de maatschappelijke opgave voor het gehele sociale domein. Daarbij ligt een rol voor zorgorganisaties, maar dat geldt ook voor o.a. de gemeente, woningbouwcoöperaties en welzijnsorganisaties. Aanvullend heeft Karin Koers – Programmacoördinator bij Liberein - verteld over dementie en de uitdaging waar wij als samenleving voor zullen komen te staan in de toekomst.

Sociaal netwerk

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen en daarbij is het belangrijk dat de zelfredzaamheid van deze groep mensen zo veel mogelijk behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Op het gebied van het welzijn van ouderen ligt een wezenlijke rol voor het sociale netwerk van diezelfde ouderen. Een netwerk, bestaand uit familie, kennissen en buren, dat in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Zorgprofessionals zijn er straks alleen nog voor de zorg en het netwerk is er voor het welzijn van ouderen. Daarom is het van groot belang dat ouderen onderdeel blijven uitmaken van de wijk en makkelijk contacten kunnen blijven onderhouden met buurtgenoten.

Om dit te kunnen bevorderen willen Liberein en Manna, samen met o.a. Alifa, woningbouwcoöperaties en de gemeente, in dit deel van Enschede de bestaande sociale infrastructuur vanuit ‘community vorming’ meer toekomstbestendig maken. Maar wat houdt dat nou precies in?

Community vorming

Bij wonen volgens de community gedachte is niet alleen de inzet en betrokkenheid vanuit andere buurtbewoners bij het welzijn van ouderen een heel belangrijke schakel. Het verwezenlijken van de community vorming vraagt ook om praktische zaken, zoals een gevarieerd woningaanbod, passende ontmoetingsruimten en de nabijheid van behandelaren. Maar óók om goede faciliteiten op het gebied van mobiliteit en toegankelijkheid.

Om deze ontwikkeling verder vorm te kunnen geven en daarmee het welzijn van onze ouderen meer te waarborgen is samenwerking met andere partijen een must.

Stadsdeel Centrum

In het kader van “ervaren is begrijpen” zijn de burgemeester en enkele andere aanwezigen aansluitend zelf door de wijk gegaan met bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel. Zo hebben zij zelf kunnen ervaren wat voor obstakels je als minder mobiele oudere zoal tegenkomt in de wijk. Obstakels die voor veel mensen - soms bijna letterlijk - een drempel opwerpen om er zelf op uit te gaan; een hoge stoeprand, te weinig veilige oversteekplaatsen, ongelijke trottoirs, etc. Tijdens deze rondgang door de wijk heeft Patricia Vulker van Alifa iets verteld over de wijk en haar inwoners.

Deze middag was voor ons een belangrijke kans om de samenwerking met onze partners verder te verstevigen en tegelijk was het een mooie aanzet om samen te zorgen voor een sociale infrastructuur die klaar is voor de zorg van morgen.