a
Zie de mens

Zie de mens

Human Forever

‘Human Forever’. Een prachtige, aangrijpende maar vooral ook een inspirerende documentaire van Teun Toebes en filmmaker Jonathan de Jong. Op donderdag 15 februari hebben veel medewerkers van Liberein in de Vue bioscoop in Enschede deze integere en ontwapenende weergave kunnen zien van hoe men verspreid over de wereld omgaat met mensen met dementie.

Teun Toebes woonde al jaren samen met de bewoners op een gesloten afdeling van een verpleeghuis toen hij besloot zijn “missie” naar een hoger plan te tillen. Daarvoor reisde hij samen met filmmaker Jonathan de Jong 3 jaar lang de wereld over om te zien hoe in andere culturen wordt omgaan met mensen met dementie.

Teun: “De armoede van onze westerse welvaart is dat we van dementie een zorgprobleem hebben gemaakt. Maar het is een samenlevingsvraagstuk. Haal dementie uit de zorg. Dementie gaat nu vaak over verdriet en verlies. Als je iets leest over dementie, denk je dat mensen al dood zijn, terwijl hun hart nog klopt. Er zijn zoveel mooie initiatieven.”

Wij moeten dan ook op een heel andere manier gaan kijken naar mensen met dementie: “Kennis over ziektebeelden is cruciaal in de zorg. Maar kennis over een ziekte mag er nooit toe leiden dat we de mensen niet meer zien.”

Deze boodschap sluit niet alleen naadloos aan bij de visie van Liberein, maar ook bij de beweging die we bij Liberein willen en moeten maken in ons denken en doen. Daarbij gaan we uit van de visie op Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Om die reden heeft Liberein alle medewerkers de mogelijkheid geboden deze inspirerende documentaire te gaan zien. De reacties waren bijzonder positief en veel mensen waren zichtbaar onder de indruk van deze prachtige weergave van hoe wereldwijd wordt omgegaan met mensen met dementie. Op allerlei verschillende manieren, maar met één conclusie: de kracht van goede zorg zit in de mensen die het geven. 

Belgie Teun op bed met vrouw scaled 1

Teun: “Blijf nadenken over wat je zelf kunt bijdragen aan de verandering die zo hard nodig is. Ik heb gezien dat het anders kan. Dat hoopvolle gevoel wil ik delen."