a
Inspectiebezoek IGJ

Inspectiebezoek IGJ

“De Kolibrie onder de loep”

Inspectiebezoek Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ): “De Kolibrie onder de loep”

Op 24 oktober 2023 vond een inspectiebezoek plaats van de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) aan Liberein locatie Ariënsstaete. Twee inspecteurs van de IGJ hebben de hele dag op Ariënsstaete - en dan specifiek op de afdeling Kolibrie – rondgekeken en gesprekken gevoerd met onder andere de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, zorgverleners, behandelaren en cliënten.

Positief beeld

Aan het einde van de dag deelden de inspecteurs hun eerste bevindingen op basis van wat zij hadden waargenomen.

Het feit dat er veel mensen bij de afsluiting aanwezig waren vond de IGJ kenmerkend voor Liberein. Ze hebben een organisatie gezien die bezig is met werken aan goede kwaliteit van zorg. Medewerkers kennen elkaar goed en weten elkaar te vinden. De woorden “samen, vitaal en met lef” hebben de inspecteurs de hele dag door gehoord en gevoeld.

Aandachtspunten

De inspecteurs hebben een aantal aandachtspunten meegegeven, onder andere over de Wzd, het verder uitbouwen van persoonsgerichte zorg en over de verslaglegging die wat hun betreft op onderdelen nog beter kan..

Samenvattend was hun conclusie dat het een positieve dag was waar ze goed op terugkijken. Liberein is in ontwikkeling en doordachtheid gegroeid was de constatering van de inspecteur. “Ga vooral door met deze ontwikkeling!”