a
Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Neem contact op.

We hopen natuurlijk dat klokkenluiden bij Liberein niet nodig is. Maar wat zijn de opties als een medewerker of voormalig medewerker het vermoeden heeft dat er bij Liberein sprake is van maatschappelijke misstanden zoals bijvoorbeeld fraude of diefstal? In lijn met de Wet Bescherming Klokkenluiders kan in dat geval contact worden opgenomen met de interne of de externe vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen met de vertrouwenspersoon overleggen over het al dan niet doen van een melding. Medewerkers kunnen zelf intern of extern melden of intern, anoniem via de vertrouwenspersoon een melding doen.

Melding doen.

Lindy Lentfert is vertrouwenspersoon Integriteit (melden van mogelijke misstanden/Wet Bescherming Klokkenluiders).