a
Kwaliteit

Kwaliteit

De juiste zorg.

Kwaliteit van zorg is voor ons: het bieden van wonen, welzijn, zorg en behandeling in een veilige omgeving door gekwalificeerde medewerkers. De zorg moet aansluiten bij uw wensen en behoeftes. Waarbij u kunt aangeven wat u belangrijk vindt en of u zich daar prettig bij voelt. Alles wat wij doen is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Kwaliteit.

Cliënten van Liberein geven goede rapportcijfers over de kwaliteit van zorg. De resultaten en opmerkingen van cliënten en naasten gebruiken wij bij het verder verbeteren van onze zorg en dienstverlening. Actuele cijfers over cliënttevredenheid kunt u terugvinden in het jaarverslag of via Zorgkaart Nederland.

Hoe weten wij of u tevreden bent? 

Bij de start van uw zorg wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Hierbij kan uiteraard ook een mantelzorger betrokken worden. Samen kijken we naar mogelijkheden en risico’s in relatie tot uw gezondheid en welzijn. De arts, verzorgenden en andere behandelaars zijn hierbij betrokken. Regelmatig praten we met u over de uitvoering van het zorgplan. We nodigen u uit om uw mening met ons te delen over uw zorg en behandeling, wonen en welzijn. Uw mening en ervaring is voor ons een mogelijkheid om te leren en onszelf te verbeteren.

Het meten van kwaliteit.

Om continu te voldoen aan de kwaliteitseisen, worden Liberein en haar medewerkers regelmatig getoetst:

  • De deskundigheid van de medewerker wordt jaarlijks getoetst. Zo nodig krijgt de medewerker bijscholing. De meeste medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de beroepsgroep.
  • Uw persoonlijk verzorgende bewaakt uw zorgplan in afstemming met u en andere betrokkenen.
  • Door interne controles toetsen we of de risico’s in het wonen, welzijn, zorg en behandeling voor u voldoende geborgd zijn.
  • De cliënttevredenheid meten we door deel te nemen aan een landelijke cliëntenraadpleging. De resultaten hiervan vergelijken wij met regionale en landelijke gelijksoortige organisaties.
  • Extern laten we ons toetsen voor het behouden van het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Sinds 2006 zijn we HKZ-gecertificeerd.
  • Halfjaarlijks meten we bij u de risico’s op zorgproblemen door bijvoorbeeld vallen, ondervoeding en medicijngebruik. We krijgen hierdoor inzicht in de kwaliteit van de zorg en zo kunnen we samen met u de gewenste zorgafspraken maken.
Waardeer ons op ZorgkaartNederland.

Cliënten, mantelzorgers en familie kunnen zelf altijd de zorg waarderen op www.zorgkaartnederland.nl. Via de website van ZorgkaartNederland kunnen wij laten zien hoe de organisatie en de verschillende locaties worden gewaardeerd.

Keurmerken en certificaten.

Liberein beschikt over een erkend kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ gecertificeerd is. Tevens beschikt de organisatie over certificaten t.a.v. Veilig voedsel en PDL.