Welkom bij Liberein!

Veerkracht en betekenis: onze visie op zorg

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg meestal wel op. Onze aandacht gaat vooral uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Bij Liberein willen we werken vanuit een andere invalshoek: die van positieve gezondheid. Hier ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat voor hen het leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag is waar het in ons werk om draait. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor jou als medewerker. Daarom doen we er alles aan om jou zo goed mogelijk te ondersteunen in je werk. Samen met jou willen we zorgen voor een fijne werkplek, met aandacht voor elkaar en voor de mensen voor wie we zorgen.

In onze plannen voor de toekomst staan drie pijlers centraal. Dat zijn betere zorg, een aangename omgeving en een gezonde organisatie. In het kort komt het hierop neer: onze rol verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘begeleiden’. Dat vraagt om een omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van mensen. De omgeving, dat zijn niet alleen onze gebouwen of appartementen, maar juist ook de mensen rond de bewoner of cliënt. Waaronder jij en je collega’s. Om dat goed te faciliteren moeten we als organisatie de juiste voorwaarden scheppen. Dat vraagt om korte lijnen en goede communicatie. We nodigen jou dan ook van harte uit mee te praten over het wonen en werken bij Liberein.

Voor jou als nieuwe medewerker:

Introductiemiddag Liberein

Tijdens de verplichte introductiemiddag praten we je bij over alles wat je moet weten over Liberein. Natuurlijk willen we je graag vertellen over onze mooie organisatie, maar we zijn ook vooral ook benieuwd naar jou. Daarom gaan we ook graag met je in gesprek. Onderstaande documenten kun je alvast doornemen, zo ga je voorbereid naar je introductiemiddag. 

Organogram

Gedragscode Liberein

CAO VVT

PFZW
VOG
OAZ
V&VN folder

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Veilig en gezond werken bij Liberein
Verzuimbeleid

Alcohol Drugs en Medicijnen (ADM) beleid
Sanctiebeleid

InSite pocket APP uitleg
Uitleg applicaties en informatiebronnen
Digicoaches bij Liberein