a
D-ZEP

D-ZEP

Het zit in onze
specialisten.

D-ZEP Alliantie Twente is een regionaal expertisecollectief met specialistische kennis waar het gaat om mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag. Binnen D-ZEP Alliantie Twente werken Carintreggeland, Liberein en TriviumMeulenbeltZorg intensief samen met betrekking tot het begrijpen van zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie.

Regionaal consultatieteam. 

Het consultatieteam dat bestaat uit 14 consulenten afkomstig uit de 3 deelnemende organisaties, ondersteunt zorgcollega’s uit deze 3 organisaties, die in hun werk vastlopen bij cliënten met dementie die zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) vertonen. De behandeling en begeleiding van mensen met dementie met zeer ernstig probleemgedrag is complex en vraagt extra aandacht en expertise.

Het doel.

Consultatie door dit multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

De werkwijze.

Professionals van PG-afdelingen in de regio Twente kunnen wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag een aanmelding doen bij het consultatieteam. Dit kan via het mailadres dzep@triviummeulenbeltzorg.nl .

D-ZEP Alliantie Twente beoordeelt vervolgens de aanvraag en maakt een match tussen de aanvraag en consulenten. Het consultatietraject begint met een startgesprek waarbij zowel het reguliere zorg- en behandelteam, de consulenten en bij voorkeur ook belangrijke naasten aanwezig zijn. Samen wordt een consultvraag opgesteld.

De consulenten observeren in de huidige woonsituatie en analyseren wat in die situatie goed werkt en wat misschien anders kan. Ook spreken de consulenten met medewerkers, behandelaren en belangrijke naasten. Daarna wordt er een advies geformuleerd en besproken met de betrokkenen. Er wordt gekeken wat nodig is om dit advies op te kunnen volgende. Na het advies van de consulenten wordt een vervolgafspraak gemaakt. De consulenten houden ook na het advies nog een oogje in het zeil. Het consultatieteam ondersteunt dus de reguliere zorg.

Geïnteresseerd?

Meer weten over D-ZEP Alliantie Twente? Bezoek dan de website: www.dzepalliantietwente.nl