a
Mantelzorger bij Liberein

Mantelzorger bij Liberein

Zorg voor
je naasten.

Uw mantelzorg hoeft niet te stoppen wanneer uw partner, ouder, familielid of bekende bij ons komt wonen. De verhuizing is vaak al ingrijpend genoeg. Dan is het prettig als een aantal zaken hetzelfde blijft. Blijft u vooral samen wandelen, naar de markt gaan of bijvoorbeeld de krant lezen.

Mantelzorger
Wij weten dat het in u zit.

Om zelf keuzes te maken. Gewoon te proberen of juist van anderen te leren. Dat moment is nu. De zorg van morgen vraagt vandaag al om verandering. Innovatie. Eigen regie. Zelf als het kan en thuis als het kan. Door te kijken wát er nog kan. Het zit in ons allemaal. In waar u woont. Waar u werkt. Wat u doet. Maar het zit vooral in u…

De rol van de mantelzorger

Expert.

De mantelzorger weet veel over de wensen en behoeften van de cliënt. Als professional willen we deze kennis benutten, bijvoorbeeld bij het opstellen van een zorgplan. Continue afstemming met de mantelzorger vinden wij belangrijk. Daarom hebben de familieleden/contactpersonen van de cliënt toegang tot de cliënt gerelateerde (zorg)informatie via een beveiligde online omgeving: ‘Mijn Cliëntportaal’.

Partner in zorg

Mantelzorgers verlenen diverse soorten zorgtaken, variërend van het coördineren van zorg tot en met verzorgende of zelfs verplegende handelingen. Samenredzaamheid is ons uitgangspunt. Zodra een cliënt bij ons in zorg is, wordt bekeken welke handelingen de cliënt zelf nog kan uitvoeren, bij welke zorgtaken de mantelzorger ingezet wil en kan worden en voor welke taken de professional de aangewezen zorgverlener is. Uiteraard kan de professional de cliënt en mantelzorger ondersteunen en instructie geven over het verantwoord uitvoeren van zorgtaken, zoals het geven van medicatie of valpreventie. Welke taken door wie worden uitgevoerd, moet voor alle partijen helder zijn en wordt in het zorgplan van de cliënt vastgelegd.

Zeker als een cliënt bij Liberein nieuw in zorg komt, zijn mantelzorgers vaak blij dat zorgtaken worden overgenomen door de professionals. De mantelzorger wordt dan ontlast van de (jarenlange) inzet en hulpverlening. Na enkele weken ontstaat er meestal weer ruimte om taken op te pakken. Onze zorgprofessionals maken het mogelijk en faciliteren dat mantelzorgers nog zoveel mogelijk kunnen blijven doen voor de cliënt. Onze zorgprofessionals hebben daarnaast de verantwoordelijkheid om overbelasting van de mantelzorger te signaleren. De professional kan de mantelzorger verwijzen naar mantelzorgondersteuning of zelf ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van instructie, respijtzorg* of het organiseren van lotgenotencontact. Het doel van het bieden van ondersteuning is het behouden en/of vergroten van de draagkracht van de mantelzorger of de draaglast te verminderen.

*Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen.

De mantelzorger heeft een persoonlijke relatie met de cliënt. Het behouden van deze relatie draagt bij aan de kwaliteit van leven. Als professional faciliteren wij deze relatie. Seksualiteit en intimiteit tussen partners is bespreekbaar en wij bieden hier ruimte en faciliteiten voor.

Ondersteuning bij dementie.

De mantelzorg voor iemand met dementie kan soms veel van u vragen en qua ondersteuning en zorg is er vaak meer mogelijk dan u denkt. Onze casemanager dementie kan u hierbij begeleiden en ondersteunen. Hij/zij weet veel over dementie en is op de hoogte van de zorg die er in de omgeving wordt geboden. Kijk voor meer informatie op onze pagina: casemanager dementie.

Ondersteuning voor mantelzorgers.

Zorgen voor een naaste kan veel voldoening opleveren, maar wanneer zorgen voor een naaste stressvol en veeleisend is, kan het zijn dat uw eigen balans in het leven verstoord raakt.

Binnen Liberein is het mogelijk om als mantelzorger uw zorgen te delen met een mantelzorgondersteuner. Hij of zij kan samen met u kijken of de balans tussen mantelzorg, uw privé leven en eventueel werk in balans is. Mocht deze balans verstoord zijn, kijken zij samen met u naar een situatie waarbij het zorgen voor en het zorgen maken over uw naaste weer in balans komt. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ondersteuning. Vanuit Liberein hebben we de wens dat u ook gezien wordt, wanneer uw naaste bij ons in zorg komt.

Ook kunt u met uw vragen vrijblijvend terecht bij één van onze ontmoetingscentra. Deze bevinden zich op verschillende plekken binnen Enschede en Glanerbrug. Meer weten over onze ontmoetingscentra? Klik hier

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de zorgverantwoordelijke van de afdeling waar uw naaste zorg krijgt. De mantelzorgondersteuners nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.