Klokkenluidersregeling

We hopen natuurlijk dat klokkenluiden bij Liberein niet nodig is. Maar wat zijn de opties als een medewerker of voormalig medewerker het vermoeden heeft dat er bij Liberein sprake is van maatschappelijke misstanden zoals bijvoorbeeld fraude of diefstal? Dit dient altijd eerst intern te worden aangegeven bij de leidinggevende. Indien de (voormalig) medewerker er niet uit komt of liever in gesprek gaat met de externe vertrouwenspersoon, dan kan dat uiteraard.

Trudy van Gils is de externe vertrouwenspersoon vanuit de regeling Wet Huis van Klokkenluiders. Zij is bereikbaar via de vertrouwenstelefoonlijn: 088 – 1440200 of t.vangils@bezemerschubad.nl 

Mocht het misstand het handelen van het bestuur van Liberein betreffen, dan kan, naast de vertrouwenspersoon, ook contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, te bereiken via het mailadres: klokkenluiden.raadvantoezicht@liberein.nl

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling van Liberein. Hierin staan de vastgelegde afspraken over het doen van een melding.