a
Duurzaamheid

Duurzaamheid

De zorg van morgen.

Liberein voelt zich verantwoordelijk om actief bij te dragen aan verduurzaming van de gezondheidszorg en streeft een zo klein mogelijke ‘CO2-footprint’ na. We committeren ons aan de Greendeal 3.0 voor de Zorg. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor duurzaamheid in vastgoed en een gezonde leef- en werkomgeving. De Green Deal is beter dan dat!

De vijf thema's van de Green Deal zijn: 

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis & bewustwording, duurzaamheid in de curricula van zorgonderwijs
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel 30% CO2-reductie in 2026 en klimaatneutraal in 2050 voor vastgoed en vervoer
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel 25% minder restafval in 2026 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie (gebruik)

Ook bij toekomstige vastgoedinvesteringen zal duurzaamheid en circulair bouwen de boventoon voeren. Met de Milieuthermometer Zorg maakt een instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. In 2024 willen wij werken naar niveau “brons” voor 1 locatie.

Het bronzen niveau staat voor nét iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving. Het betreft het nemen van extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem.