Duurzaamheid

Gebouwen en duurzaamheid
Duurzame inzet gaat verder dan enkel de inzet van ons menselijk kapitaal. Het gaat ook over maatschappelijke verantwoord de zorg kunnen blijven aanbieden. Liberein voelt zich verantwoordelijk om actief bij te dragen aan verduurzaming van de gezondheidszorg en streeft een zo klein mogelijke ‘CO2-footprint’ na. Om hier daadwerkelijk meters in te kunnen maken wordt in 2020 gestart met een verduurzamingsscan van ons vastgoed, logistiek, vervoer en energie. We gaan ons ook aansluiten bij de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Doel hiervan is om de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen, het circulair werken te bevorderen, de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert. Tevens willen we meedoen aan de Energiestrijd onder Verpleeghuizen. Een ludieke manier om het bewustzijn van medewerkers op dit gebied te vergroten. Bij toekomstige vastgoedinvesteringen zal duurzaamheid en circulair bouwen de boventoon voeren.