Jaarverslagen

Liberein publiceert ieder jaar een jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar staan benoemd.

Ariënszorgpalet en Bruggerbosch zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. Hierdoor beschikken wij nog niet over een gezamenlijk jaarverslag. Hieronder vindt u per organisatie het meest recente jaarverslag. De meest recente jaarverslagen en jaarrekening kunt u ook bekijken op www.jaarverslagenzorg.nl.

 

Jaarbeeld-2015-2016-AriensZorgpalet

Bestuursverslag_Bruggerbosch_2015