Jaarverslagen

Liberein publiceert ieder jaar een jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar staan benoemd.

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van het jaarverslag over 2019. Het volledige jaarverslag over 2019 kunt u hier inzien.

De jaarverslagen en jaarrekeningen t/m 2018 vindt u op:  www.jaarverslagenzorg.nl