a
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze afspraken.

De algemene voorwaarden zoals die binnen Liberein worden gehanteerd bestaan uit een Algemene module en aanvullende bijzondere module(s) en zijn van toepassing op de zorgovereenkomst die wij met u / de cliënt hebben gesloten. De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg die u ontvangt. Een bijzondere module is, naast de Algemene module, van toepassing in het geval u een specifieke soort zorg ontvangt.

Overige informatie.

Rookbeleid