a
Zorg & Ondersteuning

Zorg & Ondersteuning

Het zit in
hoe je zorgt.

Bij Liberein zijn we er voor je als je ons nodig hebt. Daarbij leren we je graag zo goed mogelijk kennen. Door te kijken wat wél kan. Thuis als het kan en zelf als het kan. Lukt dat niet meer? Ook dan bieden we jou de juiste ondersteuning. Of dat nou intensieve, complexe of specialistische (verpleeghuis)zorg is.

Onze locaties.

Vanuit onze verschillende locaties in Enschede en Glanerbrug staan we voor u klaar:

 • Locatie Ariënshuis: somatiek, psychogeriatrie, woon-zorg

 • Locatie Ariënsstaete: psychogeriatrie, woon-zorg

 • Locatie De Eschpoort: somatiek, psychogeriatrie, woon-zorg, eerstelijnsverblijf

 • Locatie Bruggerbosch: psychogeriatrie, Korsakov, Gerontopsychiatrie, dementiezorg voor (zeer) ernstig probleemgedrag

 • Locatie Klaaskateplein De Marke: psychogeriatrie

 • Locatie Klaaskateplein De Brink: geriatrische revalidatiezorg

We leren u graag kennen.

Bij Liberein willen we graag weten wie onze cliënten zijn. En nog belangrijker: dat iedereen zichzelf kan blijven. Natuurlijk zijn we benieuwd naar uw uitdagingen, maar nog liever kijken we naar wat u wél kunt. Naar wat het leven voor u betekenisvol maakt. Daarom bewegen we de komende jaren geleidelijk van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. We activeren en stimuleren onze cliënten om zo veel mogelijk zelf te doen. Lukt dat niet? Dan dragen we samen met familie, naasten, de gemeente en andere organisaties die verantwoordelijkheid. Wel blijven we altijd uitgaan van u als persoon. Wat u belangrijk vindt. Een zinvolle dagbesteding, eigen regie, zelfredzaamheid en natuurlijk kwaliteit van leven zijn onze grootste doelen.

Zorg voor cliënten.
 • Als bewoner van één van de locaties van Liberein, ontvangt u de medische zorg die u nodig heeft. Als u of uw naaste vragen heeft over de zorg, staan onze regiebehandelaren klaar. Alle keuzes worden met u en uw naasten besproken. Zo weet u zeker dat er geen enkele medische beslissing wordt genomen zonder medeweten en instemming.
 • Als u een ZZP-5 indicatie of hoger (met behandeling) heeft, kunt u bij ons ook terecht voor behandelingen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek en muziektherapie.
Indicatie.

Om deze zorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl).

Eigen bijdrage.

Afhankelijk van de indicatie, moeten onze cliënten soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door een aantal zaken, zoals het inkomen en eigen vermogen. Het CAK bepaalt deze eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u hier meer over lezen. 

Zorg voor cliënten.
 • Als bewoner van één van de locaties van Liberein, ontvangt u de medische zorg die u nodig heeft. Als u of uw naaste vragen heeft over de zorg, staan onze regiebehandelaren klaar. Alle keuzes worden met u en uw naasten besproken. Zo weet u zeker dat er geen enkele medische beslissing wordt genomen zonder medeweten en instemming.
 • Als u een ZZP-5 indicatie of hoger (met behandeling) heeft, kunt u bij ons ook terecht voor behandelingen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, diëtetiek en muziektherapie.
Indicatie.

Om deze zorg te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.ciz.nl).

Eigen bijdrage.

Afhankelijk van de indicatie, moeten onze cliënten soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door een aantal zaken, zoals het inkomen en eigen vermogen. Het CAK bepaalt deze eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u hier meer over lezen.

Meer vragen over de eigen bijdrage?

Neem contact op met onze afdeling Cliëntadvies.

Cliëntondersteuning.

Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij kan u of uw naaste ondersteunen, met informatie en advies. Een cliëntondersteuner helpt met bijvoorbeeld:

 • informatie en advies over de verschillende mogelijkheden voor zorg in de buurt;
 • het kiezen bij een zorgaanbieder die bij uw situatie past;
 • het opstellen, evalueren of bijstellen van uw persoonlijke zorgplan;
 • bemiddelen tussen u en uw zorgaanbieder wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en/of er samen met uw zorgaanbieder niet uitkomt.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk en er is altijd wel iemand bij u in de buurt. Meer informatie en de gecontracteerde cliëntondersteuners bij u in de regio vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor.

Cliëntvertrouwenspersoon.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze ondersteuning is gratis. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger advies en bijstand verlenen in aangelegenheden die samenhangen met:

 • het verlenen van onvrijwillige zorg aan u of uw naaste;
 • uw opname of het verblijf in een instelling;
 • het doorlopen van een klachtenprocedure.

Meer informatie en de gecontracteerde cliëntvertrouwenspersonen bij u in de regio vindt u op de website van Menzis Zorgkantoor.