a
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het Privacyreglement van Liberein. De wet Het privacyreglement van Liberein is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.
Privacy van onze cliënten

Wettelijk zijn wij verplicht om een aantal gegevens vast te leggen, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum of zorgindicatie. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Welke gegevens wij vastleggen en de reden waarom wij dit doen, staan opgenomen in het verwerkersregister van Liberein.

Vastgelegde gegevens zijn alleen in te zien door de medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en/of financiële afhandeling. Deze gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegde personen of instanties er geen toegang toe hebben.

Vanzelfsprekend moeten alle medewerkers en vrijwilligers die tijdens hun werk bij Liberein informatie krijgen over persoonsgegevens hier vertrouwelijk mee omgaan. Zij hebben een geheimhoudingsplicht als het gaat om zaken die onze cliënten betreffen.

Liberein verstrekt niet zomaar gegevens aan anderen. Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Liberein kan ook informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Liberein is daarnaast verplicht om het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzage te geven in cliëntdossiers, wanneer zij daar bij een controle bezoek om vragen. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Dat geldt ook voor het nemen en gebruiken van foto’s en video-opnamen.

Rechten

Cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens en kunnen een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn en vastgelegd. Tevens hebben cliënten recht op correctie of aanvulling van de gegevens. Ook kan gevraagd worden om gegevens te wissen. Schriftelijke verzoeken of bezwaren tegen de verwerking van gegevens kunnen worden gestuurd naar de functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens onderaan deze pagina). De gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard ook weer worden ingetrokken.

Bewaartermijn en archivering

Cliëntgegevens worden digitaal of op papier bewaard gedurende de wettelijk geldende termijn van vijftien jaar, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. Na vijftien jaar worden ze vernietigd. Voor het dossier van een onvrijwillig opgenomen cliënt (in het kader van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, BOPZ) geldt een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na beëindiging van de opname.

Datalekken

Liberein heeft ook vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met een datalek. Hiermee bedoelen we verlies of een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Als er sprake is van een datalek vindt er altijd onderzoek plaats en wordt melding gedaan bij het landelijke meldloket datalekken.

Een vermoeden van een datalek kan worden gemeld bij de functionaris gegevensbescherming (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Camerabeleid

Liberein maakt gebruik van camera’s. Dit kunnen camera’s zijn op onze terreinen, binnen onze gebouwen of in ruimtes waar cliënten verblijven. Wilt u weten waarom we dit inzetten en wat ons beleid is? Wilt u meer weten over hoe Liberein omgaat met uw persoonsgegevens wanneer uw beelden worden vastgelegd op een van de camera’s die zijn geplaatst op onze terreinen en binnen onze gebouwen? Bekijk dan de bestanden onder downloads.

Privacy op onze website

Privacyverklaring

Via deze website kunt u d.m.v. diverse formulieren met ons in contact komen, solliciteren op een (vrijwillige) functie of zich inschrijven voor een product of dienst. In onze privacyverklaring verklaren wij dat de, door u, ingevulde gegevens alleen worden geregistreerd om met u in contact te komen. Drie maanden nadat u het formulier heeft ingevuld, verwijderen wij uw gegevens uit onze database. De volledige privacyverklaring vindt u onderaan bij onze downloads.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over uw voorkeuren opgeslagen, die bij een later bezoek aan de website kunnen worden geraadpleegd. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of bijvoorbeeld taalinstellingen te kiezen.

Op www.liberein.nl worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe u onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren en om rapportages over het gebruik van onze website te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Raadpleeg ook de Google Privacy Policies.

In ons cookiebeleid vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, hoe u deze kunt verwijderen en hoe u een eerder gegeven toestemming kunt intrekken.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over privacy of datalekken, neemt u dan gerust contact met ons op:

Liberein
T.a.v. Erik van den Beld, functionaris gegevensbescherming
Boulevard 1945 – 505
7511 AD Enschede
Tel: 053 – 482 66 88
Email: privacy@liberein.nl