a
Mantelzorggroep

Mantelzorggroep

Het zit in ondersteunen.

Liberein vindt het belangrijk passende zorg en begeleiding voor jouw naaste te bieden, samen met jou. De ervaring heeft geleerd dat dit proces veel van partners/naasten/mantelzorgers vraagt. Daarom wil Liberein je de mogelijkheid bieden elkaar - en ons - te ontmoeten. Tijdens de ontmoetingsgroep is er de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen, te praten en ervaringen te delen. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om signalen van jouw kant op te vangen, die ons vervolgens kunnen helpen om betere zorg te bieden.

Momenteel zijn er een keer per maand 2 tijdstippen waarop je aan kan sluiten: maandagochtend van 10:00 – 11:15 uur en woensdagavond van 19:00 – 20:30 uur. Deze ontmoetingsmomenten staan onder begeleiding van Jonathan Bos, Marnick Nijburg en Jessica Roozendaal.

De planning t/m juli 2024 is als volgt:

Maandag              Woensdag

15 april                    17 april

13 mei                     15 mei

10 juni                     12 juni

15 juli                      10 juli

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de ontmoetingsgroep, dan is het voor ons fijn wanneer je je aanmeldt. Je mag zowel jezelf, als ook andere naasten aanmelden. Aanmelden kan via e-mail: mantelzorgondersteuning@liberein.nl. 

Mocht je niet de mogelijkheid hebben om de aanmelding te mailen dan kun je een zorgmedewerker vragen contact met ons op te nemen. Mocht je op een later tijdstip interesse hebben om aan te sluiten, laat het gerust weten. Wij zijn voornemens bij voldoende animo, maandelijks een ontmoetingsgroep te blijven organiseren.

Maatschappelijk werk

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Liberein biedt op het vlak van maatschappelijk werk? Klik dan hier.