a
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij vertellen
het je graag.

Heeft u vragen over Liberein of komt u er niet helemaal uit? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen, per onderwerp.

Veelgestelde vragen over personenalarmering.

Waar biedt Liberein personenalarmering?

Liberein biedt personenalarmering in en rondom haar locaties in Enschede en Glanerbrug.

Voor wie is personenalarmering bedoeld?

Personenalarmering kan voor veel rust zorgen bij mensen, die een valrisico hebben, of net uit het ziekenhuis komen, langdurig ziek zijn of minder mobiel zijn. Met personenalarmering kunt u altijd snel hulp inschakelen. U krijgt een polsband of een draadloze halszender. Met één druk op de knop krijgt u contact met onze centrale. Dit kan dag en nacht. Zij waarschuwen meteen uw vaste contactpersonen of hulpverleners. U heeft hiervoor wel een vaste telefoonaansluiting nodig.

Hoe kan ik een personenalarmering aanvragen?

Voor het aanvragen van personenalarmering kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 11.30 uur contact opnemen met 053-4826688.

Wat zijn de kosten van personenalarmering?

De kosten voor een personenalarmering zijn €18,15 per maand.
Daarnaast betaalt u eenmalig een bedrag van €66,55 voor het aansluiten en installeren van de personenalarmering.

Veelgestelde vragen over wijkverpleging.

Waar biedt Liberein wijkverpleging?

Liberein biedt wijkverpleging in en rondom haar locaties in Enschede en Glanerbrug.

Moet ik betalen voor wijkverpleging?

Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging heeft u een indicatie nodig. Op basis van uw zorgvraag wordt bepaald welke indicatie passend is.

Indien u zorg krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan betaalt u geen eigen bijdrage. Indien u zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het betalen van deze eigen bijdrage is door de overheid bepaald.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door verschillende factoren zoals uw inkomen en uw vermogen. Indien u hier meer informatie over wenst kunt u contact opnemen met het CAK of met één onze clientadviseurs via telefoonnummer: 053 – 482 64 11 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

Hoe kan ik wijkverpleging aanvragen?

Omdat onze wijkteams wijkgericht werken, kunt u telefonisch contact opnemen met het wijkteam in uw buurt. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden of u verder helpen met het aanvragen van wijkverpleging. De nummers van de diverse wijkteams staan op onze website.

Veelgestelde vragen over wonen.

Waar kan ik binnen Liberein wonen met zorg?

Liberein heeft een aantal locaties waar u kunt wonen met zorg, namelijk: Bruggerbosch, Ariënsstaete, de Eschpoort, Ariënshuis en Klaaskateplein de Marke. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie over onze locaties kunt u vinden op onze website of kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via 053-4826688.

Hoe zien de appartementen eruit?

Dit verschilt per locatie. Op onze website kunt u van elke locatie een impressie vinden met informatie over de locatie en een virtuele rondleiding. Een fysieke rondleiding is natuurlijk ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u).

Wordt wonen met zorg vergoed?

Wonen met zorg wordt vergoed wanneer u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze indicatie wordt afgegeven middels een zorgprofiel door het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zodra de indicatie is afgegeven betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van deze eigen bijdrage wordt individueel bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals uw inkomen en vermogen.

Indien u hier meer informatie over wenst kunt u contact opnemen met het CAK of met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer 053-482 66 88.

Zijn er voor wonen met zorg ook wachtlijsten?

Als u geen specifieke voorkeur voor één van onze locaties heeft bestaat er een mogelijkheid dat u op korte termijn benaderd kunt worden voor een plek. Indien u wel een voorkeur heeft voor een specifieke locatie, dan kan dit de wachttijd beïnvloeden.

Voor verdere informatie over wachtlijsten over onze locaties kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u).

Ik zou graag eens een bezoekje willen brengen op de locaties, kan dat?

U bent natuurlijk van harte welkom. Echter is het niet de bedoeling dat u dit op eigen initiatief doet, maar hiervoor een afspraak maakt met één van onze cliëntadviseurs. Zij zorgen ervoor dat er een cliëntadviseur met u meegaat en u voorziet van alle informatie.

Vanzelfsprekend kunt u op dat moment alle vragen stellen die u heeft.

Om een afspraak in te plannen voor een rondleiding of bezichtiging kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

Welke locaties van Liberein beschikken over huurappartementen?

Op onze locaties Ariënsstaete, Florapark en Korteland bieden wij huurappartementen aan.

Meer informatie over deze huurappartementen (zoals de indeling van een appartement, huursom en inkomenseis) kunt u vinden op onze website. U kunt ook contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

Hoe kan ik mij inschrijven voor een huurappartement?

Voor informatie over het inschrijven kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur).

Wat zijn de logeeropties voor mijn familieleden of vrienden binnen Liberein?

Wij bieden op onze locaties de Eschpoort en Ariënsstaete logeermogelijkheden voor uw familieleden of vrienden in onze modern ingerichte tweepersoons hotelkamers.

Ook Ariënshuis en Korteland beschikken over logeeropties.

Voor verdere informatie over de logeeropties binnen Liberein kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u).

Is er binnen Liberein ook een mogelijkheid tot tijdelijk verblijf?

Ja dit is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer uw mantelzorger op vakantie gaat of een andere reden om uw mantelzorger te ontlasten. Per situatie wordt bekeken of tijdelijk verblijf passend is voor u. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u).

Welke dagbestedingslocaties heeft Liberein?

Liberein biedt dagactiviteiten op onze locaties Ariënshuis, de Eschpoort, Ariënsstaete en Florapark. Daarnaast hebben wij op vier locaties in Enschede en één locatie in Glanerbrug ontmoetingscentra. Op onze locatie Bruggerbosch kunt u terecht voor de dagbehandeling. Tevens bieden wij op deze locatie ook vorm van dagbesteding met een arbeidsmatig karakter genaamd ‘de Werkplaats’.

Voor meer informatie over onze dagactiviteiten kunt u contact opnemen met één van onze cliëntadviseurs via telefoonnummer: 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u).

Moet ik betalen voor het deelnemen aan de dagbestedingslocaties?

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding of dagbehandeling heeft u een indicatie nodig vanuit de Wmo of Wlz. Onze cliëntadviseurs kunnen u hier meer over vertellen via telefoonnummer 053-482 66 88 (op werkdagen van 9.00 – 17.00u). Voor het ontmoetingscentrum is geen indicatie nodig. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Wat kan een ontmoetingscentrum mij, mijn partner en/of mijn mantelzorger bieden?

Onze ontmoetingscentra bieden informatie en steun aan mensen met een lichte vorm van vergeetachtigheid. Ook is er bij elk ontmoetingscentrum een casemanager dementie betrokken.

Meer informatie over onze ontmoetingscentra kunt u vinden op onze website.

Veelgestelde vragen over behandelingen.

Heb ik een verwijzing nodig om gebruik te kunnen maken van de behandeldiensten van Liberein zoals een fysiotherapie, logopedie of ergotherapie?

Nee, hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of andere verwijzer. Voor meer informatie of een afspraak maken met het behandelcentrum, dan kunt u bellen met 053-482 64 44 of mailen naar behandelcentrum@liberein.nl.

Kan ik als huisarts of verwijzer mijn patiënt doorverwijzen naar één van de behandelaren van Liberein?

Ja, dit is mogelijk. Wij geven hierin de voorkeur aan verwijzing via Zorgdomein.

Worden de behandeldiensten van Liberein vergoed?

Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket(ten) en/of uw behandelvraag. Voor meer informatie over kosten, eigen bijdrage en eigen risico kunt u het best zelf even contact opnemen met uw zorgverzekering.

Op welke locaties van Liberein worden de behandeldiensten aangeboden?

Behandeldiensten worden aangeboden op onze locaties Ariensstaete, de Eschpoort, Klaaskateplein en Arienshuis.

Kan ik een behandeldienst ook thuis ontvangen?

Ja, afhankelijk van uw behandelvraag is het zeker mogelijk om de behandeling thuis te ontvangen. Hiervoor is echter wel een indicatie nodig vanuit uw huisarts of andere verwijzer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het behandelcentrum; u kunt bellen met 053-482 64 44 of mailen naar behandelcentrum@liberein.nl. Maar u kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekering voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over revalidatie en herstel.

Waar biedt Liberein geriatrische revalidatie?

Liberein biedt geriatrische revalidatie op onze locatie Klaaskateplein, afdeling de Brink in Enschede.

Wordt geriatrische revalidatie vergoed?

Ja, de kosten worden vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hoe kom ik in aanmerking voor geriatrische revalidatie?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor een geriatrisch revalidatietraject. Een ter zake deskundige arts wordt hierbij betrokken om vast te kunnen stellen of u in aanmerking komt voor een revalidatietraject.

Wat is Eerstelijnsverblijf (ELV)?

Liberein biedt u de mogelijkheid om tijdelijk bij ons te kunnen herstellen, wanneer u om een medische reden even niet meer thuis kunt wonen. Dit noemen wij Eerstelijnsverblijf en dit is enkel mogelijk met een indicatie. Uw behandelend arts zal deze indicatie vaststellen en beoordelen op hoog-complex of laag-complex. Het doel is uiteindelijk wel weer dat u terugkeert naar uw eigen woonsituatie.

Liberein heeft hiervoor een aantal ingerichte appartementen beschikbaar gesteld met 24-uurs zorg. Deze appartementen bevinden zich in de Eschpoort (hoog- en laag-complex) en in het Ariënshuis (laag-complex).

Wordt Eerstelijnsverblijf vergoed?

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

Algemeen veelgestelde vragen.

Kan ik een tafel reserveren voor het restaurant?

Ja. Hiervoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 053-482 66 88. U kunt dan zelf aangeven welke locatie u wilt gaan eten en hoe laat.

Kan ik het weekmenu ook bekijken op de website?

Ja. Deze kunt u vinden op onze website.

Wat is het rook (vrij) beleid van Liberein?

Roken is in de gebouwen en op het terrein van Liberein niet toegestaan, met uitzondering van de aangewezen plekken buiten. Met roken bedoelen wij alle rookwaar, waaronder ook de e-sigaret.

Zijn er bezoektijden?

Liberein hanteert in principe geen bezoektijden. We vragen wel aan onze bezoekers om rekening te houden met bepaalde tijden zoals tijdens de maaltijd of tijdens zorgmomenten.

Mag ik mijn huisdier meenemen op bezoek?

Ja, mits uw huisdier is aangelijnd of in een reismand zit.

Wat is het parkeerbeleid van Liberein?

Op de parkeerplaatsen van de locaties Ariënshuis, Bruggerbosch, Klaaskateplein en Ariënsstaete is het vrij parkeren. Op de parkeerplaats van de Eschpoort heeft u de mogelijkheid om één auto (dus één kenteken) te laten registreren voor vrij parkeren. Er is een mogelijkheid om een 2e auto (kenteken) te laten registreren voor vrij parkeren; de kosten hiervoor zijn €25 per maand.

U kunt hiervoor contact opnemen via telefoonnummer 053-482 66 88 of u kunt ons contactcentrum bezoeken op De Eschpoort.

Alle overige gasten die gebruik maken van de parkeerplaats, kunnen hun parkeerkaart afrekenen bij het contactcentrum van De Eschpoort tegen een gereduceerd tarief.

Zoekt Liberein nog vrijwilligers?

Liberein is altijd op zoek naar vrijwilligers. U kunt hiervoor contact opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren via ons telefoonnummer: 053-482 66 88. Samen met onze vrijwilligers coördinator bespreekt u dan samen de mogelijkheden en wat u voor onze bewoners kunnen betekenen.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger?

Ja, via Liberein bent u WA verzekerd.